BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:fa5b5e6d-101e-0074-4fa4-40be2f000000 Time:2019-07-22T15:46:58.7825905ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:df720d46-a01e-00c7-3da4-4044a8000000 Time:2019-07-22T15:46:58.7843628Z

中国网络电视台 >   > 生活早参考

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:db108c28-701e-00e7-61a4-402864000000 Time:2019-07-22T15:46:58.7820699Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:96895029-c01e-00ba-24a4-40d860000000 Time:2019-07-22T15:46:58.7830895Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2011年12月7日08:37
首播频道:CCTV-1
所属栏目:生活早参考
所属分类:健康
关  键  字:

本节目主要内容:张会来阿姨患上严重的耳鸣,时常影响着她的生活与睡眠,也极度影响了她的精神状态,经过四处奔波求医问药才治好。节目邀请专家,中国人民解放军总医院神经外科主任李宝民,为大家讲解了搏动性耳鸣和引起耳鸣的原因以及原理等知识。并提出了防治耳鸣的注意事项。(生活早参考 2011年 第238期)

channelId 1 1 《生活早参考》 20111207 消除耳鸣困扰 3f33d82da007407bf1aaab821de6bcae 2 本节目主要内容:张会来阿姨患上严重的耳鸣,时常影响着她的生活与睡眠,也极度影响了她的精神状态,经过四处奔波求医问药才治好。节目邀请专家,中国人民解放军总医院神经外科主任李宝民,为大家讲解了搏动性耳鸣和引起耳鸣的原因以及原理等知识。并提出了防治耳鸣的注意事项。 (生活早参考 2011年 第238期)

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9266c634-101e-0019-75a4-401401000000 Time:2019-07-22T15:46:58.8435044Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:37866d3a-401e-00a0-47a4-40f70f000000 Time:2019-07-22T15:46:58.7838782Z