BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ba07eaec-d01e-00e1-477c-e2df1c000000 Time:2019-03-24T20:01:02.9280643ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a03191e0-201e-00f4-3e7c-e21d85000000 Time:2019-03-24T20:01:02.9323231Z

中国网络电视台 >   > 医学探秘

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:211a37ff-d01e-0087-117c-e26d46000000 Time:2019-03-24T20:01:02.9330604Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年11月26日06:30
首播频道:吉林卫视
所属栏目:医学探秘
所属分类:健康
关  键  字:

本期节目主要内容: 一场车祸,她险遭丧夫之痛,肾病缠身,他徘徊在生死边缘,重重苦难,是什么坚定了他活下去的信念?故事背后,隐藏着怎样不为人知的情感,《医学探秘》经典医案系列之《抱着你走人生》正在播出。(《医学探秘》 2010-11-26 抱着你走人生)

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:0434c426-a01e-012d-0c7c-e2fdfc000000 Time:2019-03-24T20:01:03.1537224Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:4cf22d0d-d01e-0004-6e7c-e2cdeb000000 Time:2019-03-24T20:01:03.0241643Z