BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:3b24bd3c-401e-012c-7d2b-70fc01000000 Time:2019-09-21T03:20:06.3239554ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:bed3fe8c-101e-003b-372b-707a37000000 Time:2019-09-21T03:20:06.3231770Z

中国网络电视台 >   > 生命传奇

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a2feb625-701e-0002-6c2b-703a93000000 Time:2019-09-21T03:20:06.3250668Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年1月20日06:50
首播频道:
所属栏目:生命传奇
所属分类:健康
关  键  字:

有一个十五岁的花季回族少女叫常晓芳,在学校她可是个名列前茅的三好学生,运动场上时常能看到她活跃的身影,跳皮筋她可是个高手。然而现在的她却只能呆呆的坐在场外,用羡慕的眼光看着别人。到底是什么让这个花季少女的生活发生了如此巨大的变化呢?欢迎收看本期的《生命传奇》--寻找健康的楼兰女孩……(生命传奇 2010-01-20)

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b19965f5-201e-005e-4e2b-70cb6a000000 Time:2019-09-21T03:20:06.3686655Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:0f7fef57-301e-0086-1d2b-706cbb000000 Time:2019-09-21T03:20:06.3262095Z