BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:240d2c9a-801e-003e-4c46-f98e48000000 Time:2019-04-22T20:03:07.9640018ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:2a957697-901e-0021-5646-f95558000000 Time:2019-04-22T20:03:07.9639765Z

中国网络电视台 >   > 身边

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:fdd21256-601e-0059-7646-f93def000000 Time:2019-04-22T20:03:07.9680837Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:06ed2bef-501e-009d-3d46-f94229000000 Time:2019-04-22T20:03:07.9745410Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年2月24日08:36
首播频道:北京卫视
所属栏目:身边
所属分类:健康
关  键  字:

本期节目主要内容:她为何能成为红遍大学校园的红薯大妈?从富人到穷人是什么让他走出失败的阴霾?小小年纪为什么对艺术如此执着?一个重症肌无力的患者又是怎样找到生活的勇气?(《身边》 20120224 歌声改变我的生活--快乐)

channelId 1 1 歌声改变我的生活--快乐 6305725a19ed48918fed87dba33998a0 2 本期节目主要内容: 她为何能成为红遍大学校园的红薯大妈?从富人到穷人是什么让他走出失败的阴霾?小小年纪为什么对艺术如此执着?一个重症肌无力的患者又是怎样找到生活的勇气?(《身边》 20120224 歌声改变我的生活--快乐)

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:d3b41779-701e-0124-3f46-f9e772000000 Time:2019-04-22T20:03:08.1755299Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:16815c69-501e-0096-3f46-f95a5d000000 Time:2019-04-22T20:03:08.0061935Z