BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:bac95d0f-c01e-013d-235d-41cb1a000000 Time:2019-07-23T13:52:54.0990203ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:96dfca53-401e-00a0-035d-41f70f000000 Time:2019-07-23T13:52:54.0987260Z

中国网络电视台 >   > 身边

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:dd579a34-c01e-0010-615d-410e8f000000 Time:2019-07-23T13:52:54.0985033Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:dd119aff-001e-012b-6b5d-410a84000000 Time:2019-07-23T13:52:54.0987857Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年2月6日08:36
首播频道:北京卫视
所属栏目:身边
所属分类:健康
关  键  字:

本期节目主要内容:正月里,正月正,正月十五闹花灯,他家的花灯为啥能成为非物质文化遗产呢?元宵节少不了吃元宵,今年有啥新品种?《身边》跟您一起共度元宵佳节,敬请收看!(《身边》 20120206 正月十五闹元宵)

channelId 1 1 正月十五闹元宵 8043abf2df074f3cad3968db1ecc03f0 2 本期节目主要内容: 正月里,正月正,正月十五闹花灯,他家的花灯为啥能成为非物质文化遗产呢?元宵节少不了吃元宵,今年有啥新品种?《身边》跟您一起共度元宵佳节,敬请收看! (《身边》 20120206 正月十五闹元宵)

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:91b088c4-901e-0008-805d-41231a000000 Time:2019-07-23T13:52:54.2377961Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:36faab74-001e-00e3-695d-41dde6000000 Time:2019-07-23T13:52:54.0991240Z