BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:5bae17fb-701e-010d-5b29-0f9130000000 Time:2019-05-20T16:34:31.9451847ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f3044dc6-001e-0060-0529-0f7d4b000000 Time:2019-05-20T16:34:31.9451847Z

中国网络电视台 >   > 身边

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:60b6d7c2-901e-00c4-0229-0f47af000000 Time:2019-05-20T16:34:31.9493729Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:82a44be6-801e-0058-4929-0f3c12000000 Time:2019-05-20T16:34:31.9521718Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年1月31日08:36
首播频道:北京卫视
所属栏目:身边
所属分类:健康
关  键  字:

本期节目主要内容:春节到,真热闹,《身边》栏目推出《春节里的“非遗”绝活》系列节目,这里有热闹非凡的民间花会表演,这里有古老而又年轻的体育项目,这里也有让人无法抵挡的非遗美食,更多精彩,敬请收看!(《身边》 20120131 春节里的“非遗”绝活儿)

channelId 1 1 春节里的“非遗”绝活儿 d108f0f46dfe4364be6ac721f9c2de81 2 本期节目主要内容: 春节到,真热闹,《身边》栏目推出《春节里的“非遗”绝活》系列节目,这里有热闹非凡的民间花会表演,这里有古老而又年轻的体育项目,这里也有让人无法抵挡的非遗美食,更多精彩,敬请收看! (《身边》 20120131 春节里的“非遗”绝活儿)

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:7d74ac3e-501e-009d-4629-0f4229000000 Time:2019-05-20T16:34:32.1180976Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:903ae07e-901e-010c-5229-0f90cd000000 Time:2019-05-20T16:34:32.0750654Z