BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f63b7b17-f01e-007e-7952-e2a7a6000000 Time:2019-03-24T15:02:58.3648933ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:265c7e13-101e-0074-6752-e2be2f000000 Time:2019-03-24T15:02:58.3638010Z

中国网络电视台 >   > 健康之路

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b2cc633e-701e-012f-1652-e2ff06000000 Time:2019-03-24T15:02:58.3640449Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年9月8日17:50
首播频道:CCTV-10
所属栏目:健康之路
所属分类:健康
关  键  字:

长时间的站立除了腰酸腿疼外,还会带来一种疾病--静脉曲张,主要表现为腿上一条条弯曲的血管,像蚯蚓一样爬满腿部,给爱美的女性造成了很大的困扰。可实际上,静脉曲张可能造成的危害绝不仅仅是不美观那么简单,严重的静脉曲张最终会导致患者截肢从而有生命的危险。那么究竟哪些人容易患上静脉曲张,如何预防静脉曲张,如果得上了又该怎样治疗和护理,在现场,我们的专家将同6位不同职业的嘉宾一道搞明白静脉曲张的来龙去脉。

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b6967b68-f01e-005c-2352-e2c990000000 Time:2019-03-24T15:02:58.9636212Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:611f4486-f01e-0075-6552-e2bfd2000000 Time:2019-03-24T15:02:58.9177750Z