BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:7689c488-001e-00e3-2648-f9dde6000000 Time:2019-04-22T20:15:44.8443300ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c211b5d4-101e-0091-4948-f9acd8000000 Time:2019-04-22T20:15:44.8459974Z

中国网络电视台 >   > 健康之路

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:6a629faf-d01e-00c3-2348-f9b12a000000 Time:2019-04-22T20:15:44.8451527Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年4月7日17:50
首播频道:CCTV-10
所属栏目:健康之路
所属分类:健康
关  键  字:

本期节目请来专业茶道嘉宾做客,向大家介绍了有关茶的一些常识,并请现场观众一同品茶,中国茶文化不仅源远流长而且有许多人文故事,在品茶的过程中,嘉宾和观众都讲述了关于茶的一段段情缘和茶的养生之道。(健康之路 2010年 第71期)

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:62c2c248-e01e-00e2-6648-f9dc1b000000 Time:2019-04-22T20:15:44.9657886Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f00adddc-001e-0042-3648-f9137d000000 Time:2019-04-22T20:15:44.9023837Z