BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:1e91819a-301e-0063-370a-0f7e4c000000 Time:2019-05-20T12:52:54.5959725ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:887fc069-401e-0001-360a-0f3994000000 Time:2019-05-20T12:52:54.5964713Z

中国网络电视台 >   > 健康行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:2aa8be11-e01e-000c-640a-0fd698000000 Time:2019-05-20T12:52:54.5951753Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年9月16日06:25
首播频道:内蒙古卫视
所属栏目:健康行
所属分类:健康
关  键  字:

本期《健康行》主要内容: 本期话题是脉管炎的防治。沈阳中医脉管炎病医院院长刘凤义讲解血栓闭塞性脉管炎的临床表现和如何防治等问题。敬请关注。(《健康行》 2010-09-16 周围血管疾病系列讲座之四 血栓闭塞性脉管炎的防治)

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:bbf7db9a-c01e-0093-060a-0fae22000000 Time:2019-05-20T12:52:54.7336668Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c7a44a05-801e-0017-170a-0ff80a000000 Time:2019-05-20T12:52:54.6673456Z