BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:443d5976-501e-00bf-7c6f-0e2c1f000000 Time:2019-05-19T18:17:43.9750386ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b832381e-401e-0089-276f-0e814d000000 Time:2019-05-19T18:17:43.9746686Z

中国网络电视台 >   > 健康行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a468b6b3-801e-00b6-786f-0e3691000000 Time:2019-05-19T18:17:43.9754218Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年8月19日06:20
首播频道:内蒙古卫视
所属栏目:健康行
所属分类:健康
关  键  字:

本期《健康行》主要内容: 本期话题是血栓闭塞性脉管炎的防治。沈阳中医脉管炎病医院院长刘凤义为我们讲解血栓闭塞性脉管炎的临床表现、如何防治等问题。敬请收看。(健康行 2010-08-19)

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:60da70fc-301e-010a-526f-0e67b5000000 Time:2019-05-19T18:17:44.0280202Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a4e205d0-101e-0056-786f-0ed019000000 Time:2019-05-19T18:17:44.0181973Z