BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c00cbd3c-a01e-0104-5fbc-0e8bbe000000 Time:2019-05-20T03:29:21.0199628ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:251ddc4b-701e-0002-74bc-0e3a93000000 Time:2019-05-20T03:29:21.0194456Z

中国网络电视台 >   > 健康行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:85939d36-001e-00e8-1abc-0ec592000000 Time:2019-05-20T03:29:21.0207434Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年6月19日06:20
首播频道:内蒙古卫视
所属栏目:健康行
所属分类:健康
关  键  字:

今天的话题是脉管炎的防治。沈阳中医脉管炎病医院院长刘凤义为我们讲解血栓闭塞性脉管炎是怎样形成的?脉管炎的症状以及如何防治等等。敬请收看。(健康行 2010-06-19)

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c5a07af6-c01e-00dc-48bc-0e6a3a000000 Time:2019-05-20T03:29:21.1607237Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9ad4e3b2-a01e-0022-59bc-0e565f000000 Time:2019-05-20T03:29:21.1053234Z