BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:aa7a0419-301e-00eb-3f0e-40c695000000 Time:2019-07-21T21:50:15.0426994ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:26fcc705-501e-0133-530e-402711000000 Time:2019-07-21T21:50:15.0436783Z

中国网络电视台 >   > 健康行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:82e3b643-901e-012e-160e-40fefb000000 Time:2019-07-21T21:50:15.0415668Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年5月16日06:10
首播频道:内蒙古卫视
所属栏目:健康行
所属分类:健康
关  键  字:

本期节目主要内容是: 本期节目是沈阳中医脉管炎病医院院长刘凤义给我们讲血栓性浅部静脉炎的防治,给我们讲解了血栓性浅部静脉炎的表现、症状、类型以及如何防治,敬请收看!(健康行 2010-05-16)

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a8a4e73f-801e-0017-0d0e-40f80a000000 Time:2019-07-21T21:50:15.0601778Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:dbc2db8a-601e-0070-3b0e-404bad000000 Time:2019-07-21T21:50:15.0439492Z