BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:5062db12-201e-0077-4f14-70bd28000000 Time:2019-09-21T00:36:52.2408606ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a51c6e22-801e-001c-3114-70e07e000000 Time:2019-09-21T00:36:52.2418879Z

中国网络电视台 >   > 健康行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:3536514b-c01e-0093-4514-70ae22000000 Time:2019-09-21T00:36:52.2400520Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年5月13日06:10
首播频道:内蒙古卫视
所属栏目:健康行
所属分类:健康
关  键  字:

本期《健康行》主要内容: 今天的话题是血栓闭塞性脉管炎的防治。人体的脉管,有动脉管、静脉管和淋巴管,一般所说的脉管炎是动脉的血管发炎,某一段动脉的血管在致病因素的作用下,血管的内膜粗糙、增生、增厚,血管腔变窄,形成了血栓,最后由于肢体供不上血而出现了肢体的溃烂、化脓、感染、坏死、被迫截肢,这就是咱们老百姓所说的脉管炎。沈阳中医脉管炎病医院刘凤义院长将为我们从中西医不同角度逐一分析和解答。(健康行 2010-05-13)

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:457b8ff7-701e-0106-4614-708944000000 Time:2019-09-21T00:36:52.2790991Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:d4677ca9-101e-00fc-6e14-7006f6000000 Time:2019-09-21T00:36:52.2408508Z