BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9c98d746-401e-000a-28d1-3d21e0000000 Time:2019-07-19T01:31:25.2907557ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:2f21d21e-a01e-00cc-76d1-3d5cdc000000 Time:2019-07-19T01:31:25.2907328Z

中国网络电视台 >   > 健康行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:aae56f56-701e-00ec-70d1-3d3010000000 Time:2019-07-19T01:31:25.2914696Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年4月20日06:10
首播频道:内蒙古卫视
所属栏目:健康行
所属分类:健康
关  键  字:

健康行栏目主要内容:本期话题是:动脉硬化闭塞症的防治,沈阳中医脉管炎病医院院长刘凤义给我们讲解了动脉硬化闭塞症的临床表现、如何防治等问题,敬请收看!(健康行 2010-04-20)

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:6a320403-201e-0092-52d1-3dafdf000000 Time:2019-07-19T01:31:25.3271565Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:96777b22-801e-0071-22d1-3d4a50000000 Time:2019-07-19T01:31:25.2920220Z