BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:59dcf216-201e-00d6-770a-0f73b3000000 Time:2019-05-20T12:52:26.5403143ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a1e54787-e01e-0121-2c0a-0f130d000000 Time:2019-05-20T12:52:26.5417618Z

中国网络电视台 >   > 健康行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:957d4275-701e-0002-430a-0f3a93000000 Time:2019-05-20T12:52:26.5390546Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年4月15日06:10
首播频道:内蒙古卫视
所属栏目:健康行
所属分类:健康
关  键  字:

本期节目主要内容是: 本期话题是:动脉硬化闭塞症的防治,沈阳中医脉管炎病医院院长刘凤义给我们讲解了动脉硬化闭塞症的临床表现、如何防治等问题,敬请收看!(健康行 2010-04-15)

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:2f56016d-f01e-0031-730a-0f63be000000 Time:2019-05-20T12:52:26.6667997Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:be72d1be-e01e-0061-050a-0f7cb6000000 Time:2019-05-20T12:52:26.6128781Z