BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:2ccd7596-901e-00a2-510b-40f5f5000000 Time:2019-07-21T21:29:59.8062526ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:698a8bb5-001e-006b-130b-40653f000000 Time:2019-07-21T21:29:59.8070327Z

中国网络电视台 >   > 健康行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f5360851-201e-00f4-1d0b-401d85000000 Time:2019-07-21T21:29:59.8063458Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年4月6日06:10
首播频道:内蒙古卫视
所属栏目:健康行
所属分类:健康
关  键  字:

本期《健康行》主要内容: 今天我们谈谈血栓性浅静脉炎的防治。平时在街上走路的时候,夏天,有时候会看见一些人的腿上会起一些疙疙瘩瘩的小包,像这样的病是不是在医学上称为静脉曲张?今天就请沈阳中医脉管炎病医院刘凤义院长为我们一一解答。(健康行 2010-04-06)

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c42f8fe9-801e-0058-290b-403c12000000 Time:2019-07-21T21:29:59.8464094Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b714440a-001e-012b-650b-400a84000000 Time:2019-07-21T21:29:59.8076444Z