BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c741fcb9-b01e-00be-1307-402de2000000 Time:2019-07-21T20:59:00.8220325ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c900f3c8-e01e-00cb-8007-40aa59000000 Time:2019-07-21T20:59:00.8230748Z

中国网络电视台 >   > 健康56点

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:e4afbaf2-d01e-0100-2907-407e3c000000 Time:2019-07-21T20:59:00.8234322Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:31370ee5-801e-0094-0f07-4058a7000000 Time:2019-07-21T20:59:00.8228512Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年4月23日17:45
首播频道:陕西卫视
所属栏目:健康56点
所属分类:健康
关  键  字:

本期节目主要内容:肝在人体中起着非常重要的作用,相当于人体的化学厂。甲乙丙丁戊,病毒性肝炎传播途径各有不同。哪些人属于乙肝的易感人群?乙肝治愈了是不是就不会再感染了?河北首届名中医,河北中医肝病医院的耿兰书院长带您认识乙肝的八大误区。妙手回春,中西医结合攻克乙肝顽疾。《健康56点》,精彩即将开始! (《健康56点》 20120423 如何养护肝健康 一)

channelId 1 1 《健康56点》 20120423 如何养护肝健康 一 7b06352a11834445b046699098c8dc68 2 本期节目主要内容: 肝在人体中起着非常重要的作用,相当于人体的化学厂。甲乙丙丁戊,病毒性肝炎传播途径各有不同。哪些人属于乙肝的易感人群?乙肝治愈了是不是就不会再感染了?河北首届名中医,河北中医肝病医院的耿兰书院长带您认识乙肝的八大误区。妙手回春,中西医结合攻克乙肝顽疾。《健康56点》,精彩即将开始! (《健康56点》 20120423 如何养护肝健康 一)

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:3b95b3bf-e01e-0025-7907-40a0da000000 Time:2019-07-21T20:59:00.8649988Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f0e6a248-601e-0112-4607-404a20000000 Time:2019-07-21T20:59:00.8237818Z