BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:8541a126-b01e-009c-73ad-4043d4000000 Time:2019-07-22T16:51:40.2911601ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ce3ee385-401e-00ab-21ad-40ef7b000000 Time:2019-07-22T16:51:40.2908575Z

中国网络电视台 >   > 健康大学堂

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:76d3926a-f01e-009b-42ad-40b551000000 Time:2019-07-22T16:51:40.2902628Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b11393af-501e-00d2-46ad-408631000000 Time:2019-07-22T16:51:40.2915131Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年2月14日06:00
首播频道:重庆卫视
所属栏目:健康大学堂
所属分类:健康
关  键  字:

本期节目主要内容:颈椎病已经成为困扰白领健康的罪魁祸首之一,颈椎病可以分为颈型颈椎病、神经根型颈椎病、脊髓型颈椎病、椎动脉型颈椎病以及交感型颈椎病等,敬请关注本期节目。(《健康大学堂》 20120214 颈椎的自我保护)

channelId 1 1 《健康大学堂》 20120214 颈椎的自我保护 991573cce8f04d16b1c2d08a847c65ea 2 本期节目主要内容: 颈椎病已经成为困扰白领健康的罪魁祸首之一,颈椎病可以分为颈型颈椎病、神经根型颈椎病、脊髓型颈椎病、椎动脉型颈椎病以及交感型颈椎病等,敬请关注本期节目。(《健康大学堂》 20120214 颈椎的自我保护)

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:91b1f19c-901e-0047-24ad-40e702000000 Time:2019-07-22T16:51:40.3208616Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:07974d86-d01e-00ea-4bad-40c768000000 Time:2019-07-22T16:51:40.2930217Z