BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:7db124cc-e01e-000c-67ec-6cd698000000 Time:2019-09-17T00:14:15.9447362ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:3d02b0b6-c01e-00b1-4dec-6cc014000000 Time:2019-09-17T00:14:15.9460909Z

中国网络电视台 >   > 健康大学堂

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:e09e17ae-b01e-005b-4bec-6c3f15000000 Time:2019-09-17T00:14:15.9442468Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c913a7c1-d01e-0129-04ec-6c087e000000 Time:2019-09-17T00:14:15.9444152Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年1月31日06:05
首播频道:重庆卫视
所属栏目:健康大学堂
所属分类:健康
关  键  字:

本期节目的主要内容是:眼睛是心灵的窗户,一双年轻漂亮的眼睛是每个人都梦想的,但是眼睛长期处在裸露的外界环境下,是最容易老化的器官。那么,在日常生活中,我们应该怎样爱护眼睛呢?如果已经是近视眼,我们又该如何治疗呢?本期邀请重庆医科大学附属第一医院李平华为大家讲述《近视的预防及治疗》,敬请收看!(《健康大学堂》 20120131 近视的预防及治疗)

channelId 1 1 《健康大学堂》 20120131 近视的预防及治疗 fbaf11d3c0154b98a88525ce48ac73bf 2 本期节目的主要内容是: 眼睛是心灵的窗户,一双年轻漂亮的眼睛是每个人都梦想的,但是眼睛长期处在裸露的外界环境下,是最容易老化的器官。那么,在日常生活中,我们应该怎样爱护眼睛呢?如果已经是近视眼,我们又该如何治疗呢?本期邀请重庆医科大学附属第一医院李平华为大家讲述《近视的预防及治疗》,敬请收看! (《健康大学堂》 20120131 近视的预防及治疗)

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:2dcbb501-501e-001e-40ec-6ce284000000 Time:2019-09-17T00:14:16.0330877Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:18e82783-b01e-00fa-0bec-6cf18e000000 Time:2019-09-17T00:14:15.9450210Z