BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b0d7d3fa-501e-00d2-80a5-408631000000 Time:2019-07-22T15:51:57.6043655ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:d1c82aaf-201e-011e-26a5-40a4d1000000 Time:2019-07-22T15:51:57.6042385Z

中国网络电视台 >   > 健康大学堂

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:6b5b7ca2-601e-00d1-4aa5-408536000000 Time:2019-07-22T15:51:57.6047444Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:d99d24a6-301e-0005-6ba5-40cc16000000 Time:2019-07-22T15:51:57.6058368Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年1月31日06:05
首播频道:重庆卫视
所属栏目:健康大学堂
所属分类:健康
关  键  字:

本期节目的主要内容是:眼睛是心灵的窗户,一双年轻漂亮的眼睛是每个人都梦想的,但是眼睛长期处在裸露的外界环境下,是最容易老化的器官。那么,在日常生活中,我们应该怎样爱护眼睛呢?如果已经是近视眼,我们又该如何治疗呢?本期邀请重庆医科大学附属第一医院李平华为大家讲述《近视的预防及治疗》,敬请收看!(《健康大学堂》 20120131 近视的预防及治疗)

channelId 1 1 《健康大学堂》 20120131 近视的预防及治疗 fbaf11d3c0154b98a88525ce48ac73bf 2 本期节目的主要内容是: 眼睛是心灵的窗户,一双年轻漂亮的眼睛是每个人都梦想的,但是眼睛长期处在裸露的外界环境下,是最容易老化的器官。那么,在日常生活中,我们应该怎样爱护眼睛呢?如果已经是近视眼,我们又该如何治疗呢?本期邀请重庆医科大学附属第一医院李平华为大家讲述《近视的预防及治疗》,敬请收看! (《健康大学堂》 20120131 近视的预防及治疗)

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:e99a9c85-b01e-0132-4ea5-4026ec000000 Time:2019-07-22T15:51:57.6397053Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ec245e45-b01e-00f1-2ca5-40e9fa000000 Time:2019-07-22T15:51:57.6066065Z