BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:6c9f004b-e01e-00c0-448c-26b22d000000 Time:2019-06-19T10:48:31.9222589ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:aff09d47-301e-000e-0a8c-26d462000000 Time:2019-06-19T10:48:31.9228399Z

中国网络电视台 >   > 人口

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:e51e9769-c01e-00fe-738c-26040c000000 Time:2019-06-19T10:48:31.9408357Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:91b32358-401e-000a-7e8c-2621e0000000 Time:2019-06-19T10:48:31.9449475Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年9月25日00:52
首播频道:CCTV-1
所属栏目:人口
所属分类:健康
关  键  字:

本节目主要内容:家住大连的刘超患有脑瘫,生活不能自理,连吃饭喝水都有困难。然而他自小对画画表现出非凡的天赋和热爱,画画这是种精细活,在外人眼中,他颤抖的双手不可能画好。刘超通过不懈的努力加上母亲无私的支持,走上了学画之路。许多年过去了,刘超的画越来越好,他的坚强意志也感动了许多人。在社会各界的帮助下,他成功举办了画展。(人口 2012年 第47期)

channelId 1 1 《人口》 20120925 拿生命来爱你 92690ad0703d4cd89b42a315f1b774ff 2 本节目主要内容:家住大连的刘超患有脑瘫,生活不能自理,连吃饭喝水都有困难。然而他自小对画画表现出非凡的天赋和热爱,画画这是种精细活,在外人眼中,他颤抖的双手不可能画好。刘超通过不懈的努力加上母亲无私的支持,走上了学画之路。许多年过去了,刘超的画越来越好,他的坚强意志也感动了许多人。在社会各界的帮助下,他成功举办了画展。 (人口 2012年 第47期)

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:4f850f6d-201e-0038-1b8c-267930000000 Time:2019-06-19T10:48:32.0243645Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:d70eeb36-d01e-00e1-078c-26df1c000000 Time:2019-06-19T10:48:31.9717047Z