BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:6821b482-b01e-00fa-5428-0ff18e000000 Time:2019-05-20T16:24:40.1326207ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:5b5c5aa0-a01e-0000-4128-0f3869000000 Time:2019-05-20T16:24:40.1322077Z

中国网络电视台 >   > 半边天

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:29745f2f-d01e-0122-4f28-0f100a000000 Time:2019-05-20T16:24:40.1315678Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年7月28日07:25
首播频道:CCTV-10
所属栏目:半边天
所属分类:健康
关  键  字:

刘真骅和她的第一任丈夫由于性情不和,在生育了两个孩子以后就离婚了。之后,经过别人介绍了认识了她生命中最重要的爱人刘知侠,两人携手度过了二十二年。本期节目介绍了他们俩的爱情故事。

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ab9aef78-d01e-00ea-1328-0fc768000000 Time:2019-05-20T16:24:40.6257632Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:52b2d143-b01e-0072-4328-0f4957000000 Time:2019-05-20T16:24:40.5763621Z