BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:61261f85-a01e-00c7-3d0b-4044a8000000 Time:2019-07-21T21:27:31.0530197ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:82d07ca0-901e-012e-2b0b-40fefb000000 Time:2019-07-21T21:27:31.0522572Z

中国网络电视台 >   > 半边天

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:21a6765c-001e-0120-100b-4012f0000000 Time:2019-07-21T21:27:31.0529686Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年7月16日07:25
首播频道:CCTV-10
所属栏目:半边天
所属分类:健康
关  键  字:

本期节目主要内容:本节目讲述了三位母亲的故事,她们分别是田嫂、张淑琴和高月琴。三个人的生活没有交集,普通农妇田嫂为了让孤儿引起注意,决定拍摄电影。张淑琴是太阳村的主任,给服刑人员的子女提供帮助。高月琴则是为自己的孩子努力着,与丈夫离婚后,在北京打工的她不能给自己在湖南正在上学的孩子提供足够的帮助和母爱。三位母亲都是在为孩子努力着,不同的是她们的努力方式,相同的,是她们伟大的母爱。

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a1fb36b5-201e-0055-180b-40d31e000000 Time:2019-07-21T21:27:31.0626812Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:081df2d0-401e-0001-220b-403994000000 Time:2019-07-21T21:27:31.0519213Z