BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:321e3566-c01e-0136-7b0e-40d36e000000 Time:2019-07-21T21:54:35.6388705ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9daf3667-501e-00b4-5a0e-40346b000000 Time:2019-07-21T21:54:35.6377443Z

中国网络电视台 >   > 半边天

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:6a71266d-401e-000a-490e-4021e0000000 Time:2019-07-21T21:54:35.6401516Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年5月5日07:25
首播频道:CCTV-10
所属栏目:半边天
所属分类:健康
关  键  字:

本期节目主要内容:宁波市镇海的团桥村里,八岁女孩徐洁患有肝硬化,肚子胀鼓鼓的像个孕妇。林萍与丈夫王海文就是这个女孩的邻居,林萍身上长达38厘米的刀疤正是为了救治女孩徐洁而留下的。林萍与徐洁的血型刚好相符,为了救助这个八岁女孩,林萍不顾亲人朋友的阻拦,去做血型配对,并捐献了自己的肝脏。(半边天 2010年 第84期)

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:e4db91df-501e-00d2-050e-408631000000 Time:2019-07-21T21:54:35.6610751Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f2adff84-101e-00fc-570e-4006f6000000 Time:2019-07-21T21:54:35.6392284Z