BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:d7ceffe1-c01e-0010-0970-3c0e8f000000 Time:2019-07-17T07:23:01.4635488ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:7db58938-701e-00e7-4970-3c2864000000 Time:2019-07-17T07:23:01.4647652Z

中国网络电视台 >   > 健康30分

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ad101bd7-a01e-0088-4b70-3c80b0000000 Time:2019-07-17T07:23:01.4623207Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:575be824-b01e-00d3-6c70-3c87cc000000 Time:2019-07-17T07:23:01.4647358Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年5月25日21:45
首播频道:
所属栏目:健康30分
所属分类:健康
关  键  字:

深圳市第二人民医院针灸科主任医师徐佳介绍说,“打通任督二脉”并非中医学说,而是道家学说,但任督二脉确实存在。中医认为,人体是由经络体系组成的,包括12条正经脉,8条奇经八脉等,而任督二脉属于奇经八脉中的两条。

channelId 1 1 任脉:阴脉之海 督脉:阳脉之海 2ea348fea1dec9ecc30fb5052bba70b3 2 深圳市第二人民医院针灸科主任医师徐佳介绍说,“打通任督二脉”并非中医学说,而是道家学说,但任督二脉确实存在。中医认为,人体是由经络体系组成的,包括12条正经脉,8条奇经八脉等,而任督二脉属于奇经八脉中的两条。

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:3d6937d8-301e-0068-2770-3c6638000000 Time:2019-07-17T07:23:01.5855803Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:7c009fd6-901e-00c4-0670-3c47af000000 Time:2019-07-17T07:23:01.4643735Z