BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:3337badd-001e-00e3-24a4-40dde6000000 Time:2019-07-22T15:46:03.9829569ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:78911f73-a01e-0066-03a4-408a33000000 Time:2019-07-22T15:46:03.9823940Z

中国网络电视台 >   > 健康全纪录

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:72cd97fd-701e-0064-33a4-4088c9000000 Time:2019-07-22T15:46:03.9824686Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:4680314d-f01e-00b2-4ea4-40c313000000 Time:2019-07-22T15:46:03.9836939Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年9月21日21:30
首播频道:
所属栏目:健康全纪录
所属分类:健康
关  键  字:

在广阔的太空里,隐藏着一个不为人知的世界。月球是如何形成的?人类能够在它上面生存吗?冥王星为何会失去“行星”地位?宇宙中还有冥外行星吗?木星的大红斑究竟是什么?它会永远存在吗?土星上面究竟有没有生命?通过它,人类能找到生命的起源吗?外太空的秘密花园,带你遨游太空。

channelId 1 1 自然探秘-外太空 ff0bff2dd321d5fb89106cabebc8cb49 2 在广阔的太空里,隐藏着一个不为人知的世界。月球是如何形成的?人类能够在它上面生存吗?冥王星为何会失去“行星”地位?宇宙中还有冥外行星吗?木星的大红斑究竟是什么?它会永远存在吗?土星上面究竟有没有生命?通过它,人类能找到生命的起源吗?外太空的秘密花园,带你遨游太空。

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9b9dbb85-d01e-00a5-6ba4-400370000000 Time:2019-07-22T15:46:04.0613968Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:dfc0ac18-d01e-00e1-23a4-40df1c000000 Time:2019-07-22T15:46:03.9832959Z