BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:3b9140d7-001e-00e3-68c3-0edde6000000 Time:2019-05-20T04:19:29.0040653ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:079720e4-f01e-00b9-79c3-0edb67000000 Time:2019-05-20T04:19:29.0037161Z

中国网络电视台 >   > 健康全纪录

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:2769d91d-001e-0085-0fc3-0e6fbc000000 Time:2019-05-20T04:19:29.0088695Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:46d77e4c-601e-0034-3dc3-0e97c1000000 Time:2019-05-20T04:19:29.0130049Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年9月21日21:30
首播频道:
所属栏目:健康全纪录
所属分类:健康
关  键  字:

在广阔的太空里,隐藏着一个不为人知的世界。月球是如何形成的?人类能够在它上面生存吗?冥王星为何会失去“行星”地位?宇宙中还有冥外行星吗?木星的大红斑究竟是什么?它会永远存在吗?土星上面究竟有没有生命?通过它,人类能找到生命的起源吗?外太空的秘密花园,带你遨游太空。

channelId 1 1 自然探秘-外太空 ff0bff2dd321d5fb89106cabebc8cb49 2 在广阔的太空里,隐藏着一个不为人知的世界。月球是如何形成的?人类能够在它上面生存吗?冥王星为何会失去“行星”地位?宇宙中还有冥外行星吗?木星的大红斑究竟是什么?它会永远存在吗?土星上面究竟有没有生命?通过它,人类能找到生命的起源吗?外太空的秘密花园,带你遨游太空。

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9af15421-a01e-0022-37c3-0e565f000000 Time:2019-05-20T04:19:29.3093684Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c1fa43cc-801e-00f9-51c3-0ef289000000 Time:2019-05-20T04:19:29.1634584Z