BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:766fb504-c01e-0054-22a7-40d2e3000000 Time:2019-07-22T16:05:53.0135565ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a9c69335-101e-00fc-01a7-4006f6000000 Time:2019-07-22T16:05:53.0132479Z

中国网络电视台 >   > 健康全纪录

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:5fc0c738-b01e-0014-10a7-40fb0d000000 Time:2019-07-22T16:05:53.0131830Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:311abe3e-601e-00bc-3ca7-402f18000000 Time:2019-07-22T16:05:53.0141753Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2011年10月13日21:30
首播频道:
所属栏目:健康全纪录
所属分类:健康
关  键  字:

它亦正亦邪,在开启人类新时代的光明时,埋藏下黑暗的种子。它有功有过,是材料世界的后起之秀,也是地球生态的罪恶之神。它被誉为是新世纪最伟大的创造,也得到“最糟糕发明”的称号。《健康全纪录》将为你掀开塑料华丽的面纱,窥探它鲜为人知的一面。

channelId 1 1 地球保卫战-塑料的危害 85f9cfcad5684e3550fb52d3994afcd8 2 它亦正亦邪,在开启人类新时代的光明时,埋藏下黑暗的种子。它有功有过,是材料世界的后起之秀,也是地球生态的罪恶之神。它被誉为是新世纪最伟大的创造,也得到“最糟糕发明”的称号。《健康全纪录》将为你掀开塑料华丽的面纱,窥探它鲜为人知的一面。

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:87c73da7-801e-0058-28a7-403c12000000 Time:2019-07-22T16:05:53.0441470Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:0857febd-601e-00da-77a7-409d42000000 Time:2019-07-22T16:05:53.0127678Z