BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:2e9227a8-f01e-00b2-351a-70c313000000 Time:2019-09-21T01:18:13.6693284ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a8a3b934-b01e-0139-081a-703e98000000 Time:2019-09-21T01:18:13.6695998Z

中国网络电视台 >   > 音乐打印机

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:bd910b78-601e-00da-771a-709d42000000 Time:2019-09-21T01:18:13.6678605Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:49c7e8a0-901e-0021-4c1a-705558000000 Time:2019-09-21T01:18:13.6681233Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年6月1日23:20
首播频道:
所属栏目:音乐打印机
所属分类:健康
关  键  字:

六一,不仅是小孩子的节日,对于大孩子们来说六一更是忆童年的庆典。 除了尝怀旧口味的糖果,与儿时好朋友聚餐,你还想到其他庆祝方式吗?放下烦忧静听悠扬的音乐旋律,回味童年,何如? 让动画电影《宝莲灯》插曲《想你的365天》牵动你的思绪回到纯真的童年吧。

channelId 1 1 想你的365天 9881e61cc4ef349d484f498452ccb3d9 2 六一,不仅是小孩子的节日,对于大孩子们来说六一更是忆童年的庆典。 除了尝怀旧口味的糖果,与儿时好朋友聚餐,你还想到其他庆祝方式吗?放下烦忧静听悠扬的音乐旋律,回味童年,何如? 让动画电影《宝莲灯》插曲《想你的365天》牵动你的思绪回到纯真的童年吧。

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:0ccaff13-301e-0027-651a-70a220000000 Time:2019-09-21T01:18:13.6965550Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9f356d64-301e-0101-521a-707fc1000000 Time:2019-09-21T01:18:13.6692501Z