BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:96a97ddc-c01e-00ba-21a9-40d860000000 Time:2019-07-22T16:22:32.3151138ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f76ab4a4-501e-0111-7da9-404927000000 Time:2019-07-22T16:22:32.3163313Z

中国网络电视台 >   > 音乐打印机

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:78a3dbb6-a01e-0066-1ca9-408a33000000 Time:2019-07-22T16:22:32.3155408Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a0c44850-c01e-0039-77a9-4078cd000000 Time:2019-07-22T16:22:32.3146807Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:年月日
首播频道:
所属栏目:音乐打印机
所属分类:健康
关  键  字:

乐曲本身流露出的就是少女的心境,是充满了梦幻和遐思的,散发着青春和幸福的愿望。最先听到的乐曲一开始,序奏,是摹拟教堂的钟声,随后,像波浪式的旋律流畅的飘荡出来,仿佛告诉着你,少女内心丰富的感情变化.

channelId 1 1 少女的祈祷 90e6dc0e0aaeac67b8dccccee803e1ed 2 乐曲本身流露出的就是少女的心境,是充满了梦幻和遐思的,散发着青春和幸福的愿望。最先听到的乐曲一开始,序奏,是摹拟教堂的钟声,随后,像波浪式的旋律流畅的飘荡出来,仿佛告诉着你,少女内心丰富的感情变化.

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:611756b7-701e-0046-72a9-40e6ff000000 Time:2019-07-22T16:22:32.3263946Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:0fcb5f45-801e-0017-01a9-40f80a000000 Time:2019-07-22T16:22:32.3151549Z