BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:61cb6127-f01e-00f6-0ba6-401f7f000000 Time:2019-07-22T15:56:38.0422729ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:fc44fc87-301e-00c2-3da6-40b0d7000000 Time:2019-07-22T15:56:38.0416325Z

中国网络电视台 >   > 音乐打印机

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:388e470e-501e-0078-1da6-4050de000000 Time:2019-07-22T15:56:38.0422576Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:4819253a-a01e-00ee-49a6-4032ea000000 Time:2019-07-22T15:56:38.0414971Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:年月日
首播频道:
所属栏目:音乐打印机
所属分类:健康
关  键  字:

2008年维也纳新年音乐会: 指挥家乔治·普莱特是对歌剧指挥及推广法国音乐,有着不斐成就的老者。尽管已经是83岁的高龄,但丝毫不影响他对施特劳斯音乐的诠释,可掬的笑容使人感到极具亲和力,在台上可以轻松驾驭着世界一流的交响乐团。

channelId 1 1 巴黎圆舞曲 0da5ebf3d6e1eae4fb6db4718ac43752 2 2008年维也纳新年音乐会: 指挥家乔治·普莱特是对歌剧指挥及推广法国音乐,有着不斐成就的老者。尽管已经是83岁的高龄,但丝毫不影响他对施特劳斯音乐的诠释,可掬的笑容使人感到极具亲和力,在台上可以轻松驾驭着世界一流的交响乐团。

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:d54271ac-001e-006b-6aa6-40653f000000 Time:2019-07-22T15:56:38.0994993Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c9a36d6c-d01e-002d-30a6-40bba9000000 Time:2019-07-22T15:56:38.0418655Z