BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:8fa0d0e5-501e-001e-6f85-56e284000000 Time:2019-08-19T11:55:56.8466502ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ca8d04e1-301e-000e-5985-56d462000000 Time:2019-08-19T11:55:56.8467727Z

中国网络电视台 >   > 常见病的穴位保健

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:0eba9c38-201e-00bb-5885-56d99d000000 Time:2019-08-19T11:55:56.8471534Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年8月20日06:25
首播频道:山东卫视
所属栏目:常见病的穴位保健
所属分类:健康
关  键  字:

本期节目主要内容:在古代,中医把疼痛作为疾病的代名词,你知道疼痛是怎么产生的吗?经络穴位保健在预防和缓解疾病方面有什么独特的作用呢?利用经络穴位进行养生保健的意义又是什么呢?南京中医药大学王启才教授作客《养生》,与您一起畅谈经络穴位祛病养生的独特魅力,这一讲王教授将继续向我们介绍缓解腹泻的穴位保健。(养生 2010-08-20)

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:97469a0a-301e-0123-5885-5611f7000000 Time:2019-08-19T11:55:56.8572147Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:0070bf30-101e-00b3-3285-56c2ee000000 Time:2019-08-19T11:55:56.8480015Z