BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:7e6ede05-001e-0060-1cab-407d4b000000 Time:2019-07-22T16:36:34.1465270ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ae9c76fa-101e-003b-09ab-407a37000000 Time:2019-07-22T16:36:34.1453791Z

中国网络电视台 >   > 常见病的穴位保健

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a89fc181-701e-0009-40ab-4022e7000000 Time:2019-07-22T16:36:34.1464585Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2010年8月16日06:25
首播频道:山东卫视
所属栏目:常见病的穴位保健
所属分类:健康
关  键  字:

本期节目主要内容:在古代,中医把疼痛作为疾病的代名词,你知道疼痛是怎么产生的吗?经络穴位保健在预防和缓解疾病方面有什么独特的作用呢?利用经络穴位进行养生保健的意义又是什么呢?南京中医药大学王启才教授作客《养生》,与您一起畅谈经络穴位祛病养生的独特魅力,本期节目王教授将向我们介绍缓解呃逆的穴位保健方法。(养生 2010-08-16)

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:943d50e5-f01e-003a-43ab-407bca000000 Time:2019-07-22T16:36:34.1633994Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:6b8e51d1-601e-00d1-06ab-408536000000 Time:2019-07-22T16:36:34.1463319Z