BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:05606dcd-901e-00ed-1278-0e31ed000000 Time:2019-05-19T19:24:57.4743935ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:22528b4f-f01e-00f6-2178-0e1f7f000000 Time:2019-05-19T19:24:57.4718949Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f04a8cc4-b01e-011b-7778-0e50ae000000 Time:2019-05-19T19:24:57.4786302Z

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:1539263e-e01e-0103-3c78-0e7d3b000000 Time:2019-05-19T19:24:57.4991704Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:0d658767-401e-006c-0678-0e93ba000000 Time:2019-05-19T19:24:57.4888436Z

首播

重播

 十一长假来临,偕同家人或好友,一路游山玩水、畅游天地,实在是件很惬意的事情。不过,行程中常会剐蹭受伤,或者扭伤,所以出游时外伤小药箱一般要包括以下几类药品:

 第一类:外用消毒药

 当遇到外伤后一定要先消毒再包扎,以避免感染。常用的外用消毒药包括碘伏、碘酒和酒精等。

药用酒精

 规格:100ml/瓶

 适用于:用70%--75%乙醇用于皮肤、手臂、注射部位、注射针头及小件医疗器械的消毒,不仅能迅速杀来细菌,还具有清洁局部皮肤,溶解皮脂的作用。

责任编辑:魏小刚

热词:

 • 十一出游
 • 必备
 • 外伤药
 • BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:5a73c896-f01e-011c-2a78-0ea62b000000 Time:2019-05-19T19:24:57.5379705Z
  BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ad819f22-501e-00b4-0778-0e346b000000 Time:2019-05-19T19:24:57.5377036Z