BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:5bdc6b82-c01e-00d7-05aa-41724e000000 Time:2019-07-23T22:58:39.2194716ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b594872c-f01e-0135-0eaa-41d069000000 Time:2019-07-23T22:58:39.2205031Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:6d621600-901e-004c-69aa-41ff76000000 Time:2019-07-23T22:58:39.2215672Z

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:38a422f8-001e-00e3-65aa-41dde6000000 Time:2019-07-23T22:58:39.3106983Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:4b6ba478-601e-013b-1faa-413c62000000 Time:2019-07-23T22:58:39.2613413Z

首播

重播

 十一长假来临,偕同家人或好友,一路游山玩水、畅游天地,实在是件很惬意的事情。不过,行程中常会剐蹭受伤,或者扭伤,所以出游时外伤小药箱一般要包括以下几类药品:

 第一类:外用消毒药

 当遇到外伤后一定要先消毒再包扎,以避免感染。常用的外用消毒药包括碘伏、碘酒和酒精等。

药用酒精

 规格:100ml/瓶

 适用于:用70%--75%乙醇用于皮肤、手臂、注射部位、注射针头及小件医疗器械的消毒,不仅能迅速杀来细菌,还具有清洁局部皮肤,溶解皮脂的作用。

责任编辑:魏小刚

热词:

 • 十一出游
 • 必备
 • 外伤药
 • BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:6682ec1f-201e-0092-04aa-41afdf000000 Time:2019-07-23T22:58:39.2201575Z
  BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:82621dd3-b01e-0139-27aa-413e98000000 Time:2019-07-23T22:58:39.2208834Z