BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:bb94ca78-401e-00e4-2457-412b63000000 Time:2019-07-23T13:05:43.2306054ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:5e255d74-101e-0074-7457-41be2f000000 Time:2019-07-23T13:05:43.3234806Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:e486b0a6-a01e-00c7-4557-4144a8000000 Time:2019-07-23T13:05:43.2301552Z

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:89913847-101e-0019-6557-411401000000 Time:2019-07-23T13:05:43.3421328Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ba9a6c81-c01e-013d-0b57-41cb1a000000 Time:2019-07-23T13:05:43.2363326Z

首播

重播

  日常乳房保健“四级措施”(1 /5张)

  一级措施:选择合身的胸罩

  成年后,乳房一般变化不大,但仍会因为饮食结构、身体状况(如经期、怀孕等)而发生变化。应随时关注自己乳房的变化,选择合身的胸罩。穿过紧的内衣超过18小时,也会影响腋下淋巴结的排毒功用,对健康不利。

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c42187fd-101e-00d5-2857-4170b4000000 Time:2019-07-23T13:05:43.2299110Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:28e03ba4-201e-00bb-5157-41d99d000000 Time:2019-07-23T13:05:43.2309800Z