BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c5eb322d-c01e-013d-5658-6ecb1a000000 Time:2019-09-18T19:37:52.6672152ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b9527db5-901e-0080-2858-6e9bc3000000 Time:2019-09-18T19:37:52.6704874Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:7fa069c2-b01e-009c-3d58-6e43d4000000 Time:2019-09-18T19:37:52.6697648Z

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b0d81423-c01e-00d7-3558-6e724e000000 Time:2019-09-18T19:37:52.6914680Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9a203b2b-201e-00bb-6558-6ed99d000000 Time:2019-09-18T19:37:52.6798546Z

首播

重播

  日常乳房保健“四级措施”(1 /5张)

  一级措施:选择合身的胸罩

  成年后,乳房一般变化不大,但仍会因为饮食结构、身体状况(如经期、怀孕等)而发生变化。应随时关注自己乳房的变化,选择合身的胸罩。穿过紧的内衣超过18小时,也会影响腋下淋巴结的排毒功用,对健康不利。

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:8e8ae926-401e-006c-0d58-6e93ba000000 Time:2019-09-18T19:37:52.9077570Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:e4d03857-001e-0024-5a58-6ea127000000 Time:2019-09-18T19:37:52.9079258Z