BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:df924b91-401e-0045-0195-6de5f8000000 Time:2019-09-17T20:21:09.5897077ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:61c63642-d01e-010b-7995-6d6648000000 Time:2019-09-17T20:21:09.5893708Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ca1eb466-501e-0073-4795-6d48aa000000 Time:2019-09-17T20:21:09.5954146Z

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:60bbfaaf-101e-00f7-2595-6d1e82000000 Time:2019-09-17T20:21:09.7145712Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:863cf7c3-501e-011a-6e95-6d5153000000 Time:2019-09-17T20:21:09.6367323Z

首播

重播

 1、因肠机能失调而引起的痤疮:

 足阳明胃经循行图

 (1)用手掌或毛刷沿足阳明胃经,由上而下沿经络推擦10遍,并在足三里穴按揉半分钟,以酸胀为度。

责任编辑:李雪莲

热词:

 • 足阳明胃经
 • 痤疮
 • 太溪
 • 三焦经
 • 清热利湿解毒
 • 足阳明胃经: 人体十二经脉六阳经之一。起于迎香穴,从头走足。属胃络脾,与足太阴脾经相表里。总共45穴。本经腧穴主治胃肠病,头面、目、鼻、口、齿痛,神志病及经脉循行部位的其他病证。 来自:互动百科
  BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9e609338-401e-012c-2095-6dfc01000000 Time:2019-09-17T20:21:09.7501000Z
  BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b9e69f94-901e-008b-2595-6d83b7000000 Time:2019-09-17T20:21:09.7470836Z