307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx

首播

重播

 夏季就要到来,多油的MM怎么遮挡也掩盖不住粗粗的毛孔,怎么办?与其抹上一层又一层的厚厚粉底,不如给自己DIY让你皮肤细腻的美食。 

香蕉泥加入牛奶

 香蕉+牛奶:香蕉泥加入牛奶

 香蕉加牛奶可以使你皮肤细腻光滑。

 将香蕉捣碎,加入牛奶,涂在脸上。20分钟后洗净,可以使你的皮肤细腻光滑。

蛋清+蜂蜜

 蛋清+蜂蜜:减皱纹

 蛋清加蜂蜜使皮肤光滑并减少皱纹。

 把鸡蛋清和蜂蜜搅拌均匀后涂在脸上可以使皮肤光滑并减少皱纹。

姜黄粉末+牛奶

 姜黄粉末+牛奶:去晒斑

 姜黄粉末加牛奶减少脸上的汗毛。

 把姜黄粉末和牛奶混合后涂在脸上可以去除晒斑和减少脸上的汗毛。

麦片+乳酪+西红柿汁

 麦片+乳酪+西红柿汁:恢复晒黑皮肤

 麦片乳酪西红柿汁帮助恢复晒黑的皮肤。

 麦片,乳酪和西红柿汁搅拌均匀涂在脸上,20分钟之后再用凉水洗干净,可以帮助恢复晒黑的皮肤,使皮肤有光泽。

土豆片

 土豆片:减轻雀斑

 把生土豆片贴在脸上可以减轻雀斑颜色和疤痕。

黄瓜汁

 黄瓜汁:收紧毛孔

 黄瓜汁是很棒的紧肤水。把黄瓜汁均匀涂在脸上可以收紧毛孔。15分钟后用清水洗干净。

黄粉+酸橙汁

 黄粉+酸橙汁:恢复晒黑皮肤

 黄粉和酸橙汁也可以帮助恢复晒黑的皮肤。酸橙汁是天然的漂白剂。

蜂蜜

 蜂蜜:皮肤光滑

 蜂蜜可以使皮肤细腻光滑有光泽,并减少皱纹。

桔子汁

 桔子汁:油性皮肤好选择

 桔类水果汁是对付油性皮肤的好选择。

冰块

 冰块:收紧毛孔

 用冰块摩擦皮肤可以收紧毛孔并促进血液循环。

视频集>>

热词:

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx